Rezumatul proiectului „E+ Tur-Retur - pregătire online pentru tineri”


Acest proiect este ce de-a treia parte a unei trilogii care a început odată cu „Valiza, harta și călătoria unui lucrător de tineret” proiect ce a avut rezultate pozitive deosebite în ceea ce privește indicatorii, a continuat apoi cu „Cursuri de instruire online pentru lucrători de tineret E+” pentru a ajunge acum într-un cadru mai modern, mai dinamic, asumat și profesional și a duce rezultatele la un nivel superior punându-le în relație cu nevoile tinerilor.

Parteneriatul are ca scop crearea unei capacități crescute și a unui nivel ridicat de profesionalism al muncii în domeniul tineretului, la nivel UE / internațional.


Pentru atingerea acestor obiective, au fost stabilite 3 obiective principale pentru cei 2 ani de proiect:

  1. Explorarea de către 150 de tineri a unui training online înainte de plecare, construit pentru viitorii voluntari europeni
  2. Îmbunătățirea pregătirii pentru potențialele viitoare schimburi de 150 de tineri - participanți la un curs online dedicat
  3. Creșterea capacităților de valorificare a 150 de persoane - participanți la modulul online propus și potențiali participanți la experiențe în străinătate


Aceste instrumente online care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului vor fi integrate într-o platformă de învățare online și vor include cel puțin următoarele elemente:

   • Evaluare introductivă - obligatorie pentru participanți înainte de începerea cursului
   • Hartă / hărți mentale / grafic cu principalele aspecte / subiecte care trebuie luate în considerare pentru pregătire
   • Parte teoretică pentru fiecare capitol sub formă de carte electronică
   • Filme scurte care explică teoria, făcând-o mai atractivă
   • Un catalog cu exemple din viața reală care subliniază modul în care se pot aplica noile cunoștințe
   • Bibliografie minimă de consultat - site-uri web cu text / video, discuții, cărți online gratuite, etc. - oferind link-uri către resurse pentru citit / vizionare
   • Misiuni / sarcini de făcut pentru a aplica teoria modulului / capitolului - lucrări suplimentare pentru participant - să facă cercetare, să aplice, să creeze, să transfere în practică ceea ce a fost învățat
   • Evaluare finală - ca parte a procesului de evaluare
   • Acordarea de ecusoane
   • Chestionare de feedback
   • Evaluare colegială
   • Lucru în echipă
   • Zona de prezentare
   • Forum


În ceea ce privește competențele dezvoltate, fiecare curs / modul de pe platforma de învățare va avea asociate competențele principale, adică prin completarea cu succes a modulelor, participanții vor dezvolta / dobândi anumite competențe. După finalizarea cu succes a cursului, participantul va primi un certificat online care să ateste principalele teme / activități acoperite și competențe dobândite.

Principalii beneficiari ai acestor instrumente online vor fi 450 de tineri care vor avea parte de experiențe în străinătate - voluntariat european, mobilitate pentru tineri, repatriați. Li se va oferi ghidarea și instruirea necesară pentru a beneficia la maxim de experiența lor internațională, după cum urmează: 150 de participanți la primul curs de formare online vor dezvolta competențele necesare în experiențele de voluntariat european; 150 de participanți la cel de-al doilea curs de formare online vor dezvolta competențele necesare în contexte precum schimburile de tineret; 150 de participanți la cel de-al treilea curs online își vor dezvolta competențele necesare pentru gestionarea șocului cultural invers și pentru valorificarea experienței lor internaționale după revenirea în țara de origine. Pe termen lung, ei pot folosi cunoștințele și abilitățile nou dobândite în eforturile viitoare care implică evenimente și activități interculturale.

Platforma „E+ ROUND TRIP”, care găzduiește instrumente online inovatoare și practice de orientare și pregătire, utile în toate tipurile de proiecte dedicate colaborării cu tinerii (schimburi de tineri, voluntariat european) va funcționa, de asemenea, ca bază de date pentru acțiunile viitoare. Această platformă online va folosi abordări participative și metodologii bazate pe TIC pentru a crea sau îmbunătăți procesele de recunoaștere și validare a competențelor tinerilor.Acest material a fost realizat cu sprijinul fi­nanciar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care va ­folosit conținutul informației.


Ultima modificare: Saturday, 19 June 2021, 12:30