PREDICT CSD CONSULTING

Predict CSD Consulting a fost înființată în 2006 și este specializată în livrarea de programe de formare și consultanță în domenii precum:

   • Lucrul cu tinerii
   • Recrutare și selecție de personal
   • Organizare de evenimente în turism
   • Implicarea părților interesate
   • Responsabilitate socială corporativă
   • Management de proiect
   • E-learning

Suntem furnizor autorizat de formare pentru ocupația de „Lucrător de tineret” în România, derulând programul de formare autorizat începând cu aprilie 2017.

Câteva contracte/proiecte în care a fost implicată compania în ultimii ani:

Proiectul „Valiza, harta și călătoria lucrătorului de tineret” (“The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”) cu următoarele rezultate relevante:  

   • Un portal de e-learning cu 8 module și cursuri active - http://thevoyage.eu  
   • Peste 30.000 de vizitatori unici ai site-ului
   • 2.920 de persoane din 61 de țări sunt înregistrate pe platformă
   • 18 inițiative de follow-up
   • Peste 4.000 de organizații informate cu privire la rezultatele proiectului
   • 23 de lucrători de tineret certificați pe Standardul Ocupațional din România
   • O organizație autorizată să deruleze programul de formare pentru lucrători de tineret pe o perioadă de 4 ani
   • 57 persoane din 22 de țări participante la evenimentul de multiplicare
   • 2 rețele create: Breasla „A învăța să înveți”, „Breasla Lucrătorului de tineret”
   • O pagină Facebook a proiectului
   • Un canal YouTube
   • 1.100 tineri din școli informați
   • 272 desene/picturi realizate special pentru acest proiect
   • 3 manuale în 2 limbi, 1 manual pentru cursul de Lucrător de tineret în Română
   • 265 confirmări de utilizare a celor 4 produse disponibile pe site
   • 330 de planuri de dezvoltare personală dezvoltate în timpul proiectului
   • Cursul online de Lucrător de tineret a fost explorat de 940 de utilizatori; au fost eliberate 241 de certificate
   • Cursul „A învăța să înveți” a fost explorat de 1.168 utilizatori; au fost eliberate 218 certificate
   • Cutia cu simulări de ocupații a fost explorată de 526 de persoane
   • Cutia carierei a fost explorată de 1.115 utilizatori
   • Un pachet de 28 de ecusoane a fost folosit pentru modulele online și un set de 14 ecusoane pentru evenimentul final
   • A fost creată a lume gamificată pe portalul de e-learning, cu următoarele componente: bară de progres, status de finalizare a cursului, ierarhia participanților, ecusoane, jocuri online, filme, provocări, vânătoare de comori, zone secrete, zone de reflecție, portofoliu, sistem de feedback, etc.

Platforma de e-learning este structurată în jurul poveștii unui ucenic (utilizatorul) care călătorește în diferite locuri (țările partenerilor) pentru a deveni maestru. Călătorie plăcută pe http://thevoyage.eu!

Testimoniale ale participanților de cursuri pot fi consultate aici: http://thevoyage.eu/mod/page/view.php?id=1437. Se poate consulta un modul fără înregistrare pe platformă aici: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=24

DISTINCȚIA

Munca depusă în proiectul „The suitcase, the map and the voyage of a youth worker” a fost foarte apreciată atât la nivel național, cât și european, proiectul fiind selectat „poveste de succes” și „exemplu de bună practică” de un grup de experți ai Direcției Generale pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei Europene. „Poveștile de succes” sunt proiecte finalizate care s-au distins prin impactul avut, contribuția la politici, rezultate inovatoare și/sau abordare creativă și pot fi o sursă de inspirație pentru alții. Selectarea proiectului nostru ca poveste de succes s-a făcut în baza unor criterii riguroase privind calitatea, relevanța și rezultatele sale.

Alte proiecte relevante derulate de Predict CSD Consulting includ: crearea unui manual pentru un curs de formare – ABC-ul în turism; proiectarea unui program de formare în turism; consultanță pentru o companie farmaceutică în domenii precum: management general, identificarea unei locații eficiente pentru o filială locală, realizarea strategiei de marketing, pregătirea planurilor de recrutare, selecție, orientare, motivare și premierea personalului; realizarea ghidului de interviu; exerciții de simulare pentru potențiali angajatori, plan de afaceri etc.; construirea unui centru comunitar: Informează, Oferă consultanță, Implică, Colaborează, Dă putere comunității locale.


MILLENIUM CENTER

Millennium Center este o organizație non-profit din Arad, din vestul României, activă în domeniul tineretului, cu accent special pe Serviciul European de Voluntariat (EVS). Acesta a fost înființat în 2000 din dorința de a oferi un cadru legal și organizat inițiativelor tinerilor. Este o organizație care pune accent pe metodologiile de lucru nonformale și informale. Scopul nostru este de a promova interesele tinerilor la nivel social, cultural, educațional, sportiv și economic.

Ca organizație de trimitere, coordonare și primire din 2007, am trimis în străinătate sute de voluntari din România și am găzduit sute de voluntari din țările partenere ale Programului.

MC este o organizație care pune același accent pe metodele non-formale și informale de lucru cu voluntarii EVS și pe formarea personalului dedicat proiectelor EVS.

Integrarea puternică a echipei locale de coordonare a MC împreună cu voluntarii EVS face ca fiecare proiect EVS să fie din ce în ce mai reușit, creând o atmosferă prietenoasă între participanți. Metodele non-formale și informale aplicate de la proiectul EVS „Clustere culturale de descoperit”, premiat în 2008, au evoluat și s-au dezvoltat în cadrul fiecărui nou proiect EVS.  Începând cu 2013, MC a introdus în procesul de învățare a voluntarilor EVS elemente TIC și tehnici conexe, pentru a spori experiențele non-formale și informale pe de o parte și pentru a se menține la curent cu noile tendințe în educație, pe de altă parte. În următorii 5 ani, MC va continua această tendință internă, ceea ce va face ca experiența EVS să fie cât mai bogată și mai completă pentru voluntari.

MC implementează proiecte KA2 și a început să creeze noi proiecte, concentrându-se pe cursuri de instruire online, instrumente online pentru îndrumare în carieră, dezvoltare de competențe, cu accent pe tineret, profesii și roluri ale lucrătorilor pentru tineret și roluri în EVS.

Mai jos puteți găsi câteva exemple de proiecte implementate în ultimii 17 ani:

   • Schimburi de tineri în Europa: peste 60
   • Organizație de primire EVS în fiecare lună din 2007 și trimiterea a peste 150 de EVS; cursuri de formare, implementarea proiectelor EVS la scară largă în România
   • Proiecte de grup EVS: „Tineri pentru Tineri II” cu 3 voluntari și „Clustere culturale de descoperit” cu 52 de voluntari (2007-2008); „Tineri pentru tineri I” în perioada 2006 - 2007; „Părți interesate în acțiune” cu 81 de voluntari (2009-2010), „EVS Express” (2009-2011) etc.
   • Proiectele grupului AMICUS: „Acțiune-Reacțiune-Interacțiune” (25 de tineri voluntari au fost trimiși în Guyana Franceză timp de o lună) în toamna anului 2009 și proiectul „AGORA”, implementat în Marsilia (Franța)
   • Cursuri de formare pe următoarele teme: managementul proiectelor, scrierea formularelor de aplicație, programele europene de tineret, voluntarismul, instituțiile și valorile Uniunii Europene, creativitatea, participarea civică, planificare strategică, managementul conflictelor, drepturile omului, teambuilding, interculturalitate, acces liber la informația publică, fonduri structurale
   • Crearea consiliilor de tineret, de exemplu Consiliul Local al Tinerilor din Arad, 2007-2009
   • Proiecte dedicate responsabilității sociale a corporațiilor, în colaborare cu diferite companii
   • Proiecte de promovare a valorilor europene în licee, Proiect numit „Europa în liceu”, în perioada 2005-2007, în 2007 coordonatori în regiunea Vest


CVS DACORUM

CVS Dacorum are o echipă compusă din 42 de angajați permanenți, plus o serie de profesori și interpreți pe care îi angajăm cu contract temporar, când este necesar. În ultimul an, activitatea nostră pe proiecte europene a crescut și, odată cu această creștere, am dezvoltat echipa de personal, contractând alți colegi care oferă sprijin pentru găzduirea de întâlniri / livrarea de training-uri. Aceasta face parte din strategia de dezvoltare a expertizei noastre în domeniu. Cifra de afaceri a organizației este de 1,6 milioane de lire sterline și deținem următoarele standarde de calitate: Investitori în oameni, Investitori în diversitate, Matrix și ISO9001.

Suntem un furnizor educațional și combinăm acest rol cu dezvoltarea comunității și acordarea de suport și servicii. Oferim o serie de cursuri ce vizează abilitățile de petrecere a timpului liber și angajabilitatea, inclusiv ESOL, instruirea translatorilor, construirea încrederii și îmbunătățirea angajabilității, IT, arte și meserii, dansuri orientale, yoga și cursuri pentru a sprijini ONG-urile în îmbunătățirea capacităților organizatorice. În cadrul proiectelor de învățământ pentru adulți avem obiective specifice care vizează sprijinirea familiilor de refugiați sirieni și a altor categorii de migranți recenți.

Proiectele noastre răspund nevoilor comunității, de ex. transportul comunitar, accesibilizarea magazinelor (Shopmobility), responsabilitate socială corporativă, proiect de învățare culturală, Radio Dacorum (stație de radio online), atelier de reparații, servicii de interpretare și traducere, integrarea migranților și combaterea violenței domestice. Multe proiecte au ca obiective învățământul, sănătatea și bunăstarea și abordează nevoile celor care se confruntă cu bariere de acces și cu dezavantaje sociale.

Organizația noastră reprezintă ONG-urile în parteneriate strategice precum și de alte tipuri (cum ar fi Președenția Parteneriatului pentru Învățământ Dacorum), unde împreună cu sectorul public și privat asistăm planificarea comunității și asigurăm o bună furnizare a serviciilor. Ne implicăm activ într-o mare varietate de domenii, cum ar fi finanțări europene, dezvoltare economică, întreprinderi sociale, tineret, lucrători migranți, minorități etnice, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, mediul înconjurător, siguranța comunității și învățarea pe tot parcursul vieții.

În desfășurarea activităților noastre beneficiem de sprijinul a peste 150 de voluntari. Aceștia activează în principal în trei domenii - Shopmobility (administrație și primirea clienților), Transporturi Comunitare (administrație și șoferi) și Radio Dacorum (administrație și prezentatori). Avem politici în vigoare pentru a asigura o experiență pozitivă pentru voluntari și am adoptat angajamentul local de șase puncte privind bunele practici de gestionare a voluntarilor, care este o cerință de accesare a finanțărilor de la Consiliul Local Dacorum.

De asemenea, folosim activitățile și expertiza noastră locală pentru a ne angaja într-o gamă amplă de proiecte transnaționale europene. În sfera voluntariatului suntem acreditați EVS pentru găzduirea și trimiterea voluntarilor și avem o experiență vastă într-o serie de sectoare de finanțare din cadrul programului actual Erasmus + și al programului anterior de învățare continuă. Aceasta include peste 20 de proiecte actuale. Suntem un participant activ la nivel transnațional din 1997 și avem expertiză în găzduire de ateliere, cursuri de formare, consiliere profesională, vizite de studiu, precum și în trimiterea participanților locali în alte țări în acest scop.


EURO-NET

EURO-NET este o asociație fără scop lucrativ, membru deplin sau asociat al 58 de rețele internaționale (dintre care 5 sunt rețele europene: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT și EBN-EUROPEAN BUSINESS & INNOVATION NETWORK).

EURO-NET are 61 de antene proprii în 22 de țări diferite din Europa.

Asociația oferă copiilor, tinerilor și adulților următoarele servicii:

   • Centru de informare și dezvoltare a proiectelor
   • Organizarea de cursuri de instruire, schimburi și activități culturale, artistice sau sportive
   • Studii sectoriale și cercetare
   • Consiliere, sprijin pentru situații de criză și prevenție
   • Învățare electronică, rețele, parteneriate, cursuri de instruire și ateliere de lucru
   • Publicații, ziare și site-uri web

EURO-NET a realizat peste 385 de proiecte europene, în special în cadrul programelor: Tineret, Tineret în Acțiune, Socrate, Leonardo, LLP, Progres, Daphne, Life, E-Aid, Europa Creativă, Erasmus Plus (KA1, KA2 și KA3), Reprezentanță CE în Italia, Fundația Europeană pentru Tineret, Consiliul Europei etc.

EURO-NET este, de asemenea, liderul unui consorțiu (numit CONCRETO) care gestionează un „Centru pentru Creativitate” (numit TILT) în Marconia di Pisticci (provincia Matera): centrul menționat mai sus este compus din spații deschise multifuncționale în conformitate cu programul „Visioni Urbane” (un proiect „Patto con I Giovani”) realizat de Regiunea Basilicata împreună Ministerul Dezvoltării Economice și finanțat de FAS, adică Fondul pentru Zone Subutilizate. Acesta acoperă o suprafață interioară de aproximativ 400 mp, un parc de 700 mp, o terasă de 400 mp, un auditoriu de 1.000 locuri (cu o scenă de 300 mp) și o parcare mare. Centrul pentru Creativitate poate fi potrivit pentru spectacole live (teatru, concerte, comedii stand-up, etc.), târguri, cursuri de formare, întâlniri, evenimente sportive, expoziții culturale, filme (există și o sală de editare bine echipată și un studio de inregistrari). De asemenea, include câteva cafenele, camere de oaspeți, catering, punct de informare, un show-room, etc.

EURO-NET a fost ales de 2 ori de către Comisia Europeană în grupurile de lucru pan-europene pentru competențele sale și de 3 ori a fost recompensat pentru bune practici în domeniul mass-media și comunicațiilor.

De asemenea, este specializată în realizarea de desene animate, jocuri electronice, videoclipuri, filme, etc.

Asociația cooperează cu varii administrații publice cu care are acorduri speciale pentru difuzarea activităților pentru tineret și adulți și susține organizațiile pentru tineri și orice alt tip de organizații în realizarea de programe europene.

Mai mult, asociația a organizat de două ori Festivalul de Scurtmetraje sub egida Consiliului Europei și patronajul Președinției Republicii Italiane, care a acordat o medalie pentru ambele evenimente.

Ca ultim aspect menționăm ca organizația noastră este și un centru oficial de examinare Trinity (n.63814).


VEREIN GROßES SCHIFF

Verein Großes Schiff este o organizație tânără și inovatoare, specializată în facilități alternative de îngrijire a copiilor și în lucrul cu tinerii. Suntem o organizație non-profit, de dimensiune mică / medie, având în acest moment 13 angajați permanenți, majoritatea cu normă parțială. Creștem constant și din acest motiv suntem interesați de programul EVS precum și de acest proiect european, deoarece pentru noi crearea de rețele și acumularea de experiențe noi în domeniul european sunt aspecte foarte importante.

Organizația desfășoară activități pe toate nivelurile, de la activități regionale și locale până la activități la nivel mondial, dar ne concentrăm asupra activităților locale și europene. În cadrul proiectului „Saturday Club” lucrăm cu tineri dezavantajați social, în special imigranți și refugiați, iar în cadrul proiectului Alaruedarueda.org cu copii și tineri vorbitori de limbă spaniolă din Viena, Austria. Sistemele de calitate utilizate sunt specifice pentru munca de tineret, munca socială, activități creative și de îngrijire a copiilor.

În calitate de organizație parteneră, Verein Großes Schiff are în vedere posibilitatea de a învăța de la colegii mai experimentați, astfel încât să se întâmple un transfer de know-how pe diferite planuri pe parcursul proiectului. Suntem convinși că acest proiect va fi util pentru proiectele EVS viitoare și că rezultatele vor putea fi utilizate și în pregătirea Corpului European de Solidaritate. Verein Großes Schiff a organizat deja un proiect EVS: 2017-1-AT02-KA110-001956.

Am coordonat, de asemenea, parteneriatul unui proiect „LLL” (Life Long Learning), numit IT4dip, care a avut ca scop îmbunătățirea comunicării pe internet a persoanelor defavorizate. Proiectul a durat 2 ani și a beneficiat de rezultate semnificative și de o bună cooperare.

Suntem dornici să formăm un parteneriat european, care să aibă ca scop pregătirea voluntarilor EVS pentru a-și îmbunătăți experiența pe timpul șederii lor în străinătate și pentru a fi mai bine pregătiți. Asociația noastră este implicată și în pregătirea tinerilor voluntari, în cadrul unui program național similar, care se numește „FSJ” (Freiwillges Soziales Jahr), adică „Un An de Voluntariat”. Am obținut deja acreditarea EVS (2017-1-AT02-KA110-001956, Cod PIC 941996974) pentru organizații gazdă și am început să lucrăm cu primii voluntari EVS în 2018. Pentru aceasta colaborăm cu „Grenzenlos”, o organizație specializată în programe EVS din Viena, Austria, ceea ce reprezintă o modalitate perfectă de a lua legătura cu o mulțime de voluntari plecați din Austria.

Suntem în relații bune cu „Jugend Info Wien” și, de asemenea, cu rețeaua de centre de informare pentru tineri din Austria, o altă sursă bună pentru a intra în contact cu voluntarii EVS din Austria.Ultima modificare: Thursday, 26 September 2019, 12:40